muacanho - Kênh mua bán bất động sản số 1 Việt Nam

LỰA CHỌN CĂN NHÀ ƯNG Ý CỦA BẠN

 Căn Hộ Bình Dương

Địa chỉ QL1K
Pháp lý HĐMB
Diện tích 51m2
Giá 1,8 tỷ
Địa chỉ QL1K
Pháp lý HĐMB
Diện tích 51m2
Giá 1,75 tỷ
Địa chỉ QL1K
Pháp lý HĐMB
Diện tích 51m2
Giá 1,85 tỷ
Địa chỉ QL1K, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 51m2
Giá 5.000.000
Địa chỉ Phạm Hữu Lầu, kp Thống Nhất 1, Dĩ An, Bình Dương
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 57m2
Giá 4.500.000
Địa chỉ khu phố Tân Hòa
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 51.33m2
Giá
Địa chỉ khu phố Tân Hòa
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 51m2
Giá
Địa chỉ khu phố Tân Hòa
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 51.33m2
Giá 1.7 tỷ
Địa chỉ Phan Bội Châu, Dĩ An
Pháp lý HĐMB
Diện tích 61m2
Giá 1,98 tỷ
Địa chỉ Phan Bội Châu, Dĩ An
Pháp lý HĐMB
Diện tích 61m2
Giá 2 tỷ
Địa chỉ Phan Bội Châu, Dĩ An
Pháp lý HĐMB
Diện tích 56m2
Giá 1,79 tỷ
Địa chỉ Phan Bội Châu, Dĩ An
Pháp lý HĐMB
Diện tích 51m2
Giá 1,6 tỷ
Địa chỉ khu phố Tân Hòa
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 51.33m2
Giá 1.6 tỷ
Địa chỉ Phan Bội Châu, Dĩ An
Pháp lý HĐMB
Diện tích 45M2
Giá 1,3 TỶ
Địa chỉ Phan Bội Châu, Dĩ An
Pháp lý HĐMB
Diện tích 45m2
Giá 1,4 tỷ
Địa chỉ Đường Thống Nhất
Pháp lý HĐMB
Diện tích 36M2
Giá 1,3 TỶ
Địa chỉ Đường Thống Nhất
Pháp lý HĐMB
Diện tích 48m2
Giá 1,67 tỷ
Địa chỉ Đường Thống Nhất
Pháp lý HĐMB
Diện tích 36M2
Giá 1,25 TỶ
Địa chỉ Đường Thống Nhất
Pháp lý HĐMB
Diện tích 53m2
Giá 1,9 tỷ
Địa chỉ Đường Thống Nhất
Pháp lý HĐMB
Diện tích 51m2
Giá 1,85 tỷ
Địa chỉ Đường Thống Nhất
Pháp lý HĐMB
Diện tích 57M2
Giá 1,8 TỶ
Địa chỉ Đường Thống Nhất
Pháp lý HĐMB
Diện tích 51m2
Giá 1,75 tỷ
Địa chỉ Đường Thống Nhất
Pháp lý HĐMB
Diện tích 51m2
Giá 1,65 tỷ
Địa chỉ Đường Thống Nhất
Pháp lý HĐMB
Diện tích 51m2
Giá 1,77 tỷ
Địa chỉ Đường Thống Nhất
Pháp lý HĐMB
Diện tích 51m2
Giá 1,75 tỷ
Địa chỉ QL1K
Pháp lý HĐMB
Diện tích 56m2
Giá 1,9 tỷ
Địa chỉ QL1K
Pháp lý HĐMB
Diện tích 44m2
Giá 1,6 tỷ
Địa chỉ QL1K
Pháp lý HĐMB
Diện tích 51m2
Giá 1,75 tỷ
Địa chỉ QL1K
Pháp lý HĐMB
Diện tích 51m2
Giá 1,75 tỷ
Địa chỉ QL1K
Pháp lý HĐMB
Diện tích 51m2
Giá 1,75 tỷ
Địa chỉ QL1K
Pháp lý HĐMB
Diện tích 51m2
Giá 1,85 tỷ
Địa chỉ Lý Thường Kiệt
Pháp lý HĐMB
Diện tích 70m2
Giá 1,97 tỷ
Địa chỉ QL1K, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 51m2
Giá 5.000.000
Địa chỉ QL1K, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 51m2
Giá 5.000.000
Địa chỉ QL1K, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 51m2
Giá 5.500.000
Địa chỉ QL1K, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 51m2
Giá 5.000.000
Địa chỉ Tân Lập, Dĩ An
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 50m2
Giá 1,68 tỷ
Địa chỉ Tân Lập
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 51,33
Giá 1ty680
Địa chỉ Tân Lập, Dĩ An
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 50m2
Giá 1,72 tỷ
Địa chỉ Tân Lập, Dĩ An
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 50m2
Giá 1,67 tỷ
Địa chỉ Tân Lập, Dĩ An
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 50m2
Giá 1,72 tỷ
Địa chỉ Tân Lập, Dĩ An
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 50m2
Giá 1,72
Địa chỉ Tân Lập, Dĩ An
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 50m2
Giá 1,82 tỷ
Địa chỉ Tân Lập, Dĩ An
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 50m2
Giá 1,82 tỷ
Địa chỉ Phú Mỹ, Tp Thủ Dầu Một , Bình Dương
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 60m2
Giá 4,3 tỷ
Địa chỉ Phú Mỹ, Tp Thủ Dầu Một , Bình Dương
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 81m2
Giá 4,4 tỷ
Địa chỉ QL1K, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 51m2
Giá 5.000.000
Địa chỉ Tân Lập
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 55m2
Giá 1,87 tỷ
Địa chỉ Tân Lập
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 51
Giá 1,670tỷ
Địa chỉ Tân Lập
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 51
Giá 1,6 tỷ
Địa chỉ Tân Lập
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 42
Giá 1ty3
Địa chỉ Tân Lập
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 51
Giá 1ty650
Địa chỉ Tân Lập
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 50m2
Giá 1,67 tỷ
Địa chỉ • Khu phố Tân Hòa, Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 51.33m2
Giá 1.7 tỷ
Địa chỉ • Khu phố Tân Hòa, Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 51.33m2
Giá 1ty650
Địa chỉ • Khu phố Tân Hòa, Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 51.33m2
Giá 1ty725
Địa chỉ Đường Thống Nhất
Pháp lý HĐMB
Diện tích 53m2
Giá 1,8 tỷ
Địa chỉ • Khu phố Tân Hòa, Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 51.33m2
Giá 1.8 tỷ
Địa chỉ Phan Bội Châu
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 62
Giá 1ty8
Địa chỉ • Khu phố Tân Hòa, Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 51.33m2
Giá 1.8 tỷ
Địa chỉ Đường Thống Nhất
Pháp lý HĐMB
Diện tích 51m2
Giá 1,78 tỷ
Địa chỉ • Khu phố Tân Hòa, Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 53.07m2
Giá 1.7 tỷ
Địa chỉ Thống Nhất
Pháp lý HĐMB
Diện tích 51
Giá 1,85 tỷ
Địa chỉ Đường Thống Nhất
Pháp lý HĐMB
Diện tích 51m2
Giá 1,68 tỷ
Địa chỉ Phan Bội Châu
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 56,14
Giá 1ty680
Địa chỉ • Khu phố Tân Hòa, Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 52.12m2
Giá 1ty725
Địa chỉ Landmark
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 45,25
Giá 1ty430
Địa chỉ Phường Dĩ An, thành phố Dĩ An
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 67,74
Giá 1.969 tỷ
Địa chỉ Phan Bội Châu
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 51,33
Giá 1ty55
Địa chỉ Phan Bội Châu, Dĩ An
Pháp lý HĐMB
Diện tích 51m2
Giá 1,47 tỷ
Địa chỉ Phan Bội Châu
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 51,33
Giá 1,5ty
Địa chỉ Phan Bội Châu
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 51,33
Giá 1,6 tỷ
Địa chỉ Đường Thống Nhất
Pháp lý HĐMB
Diện tích 56m2
Giá 2,029 tỷ
Địa chỉ Phan Bội Châu
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 51,33
Giá 1,6 tỷ
Địa chỉ Đường Thống Nhất
Pháp lý HĐMB
Diện tích 51m2
Giá 1,705 tỷ
Địa chỉ Đường Thống Nhất
Pháp lý HĐMB
Diện tích 51m2
Giá 1,93 tỷ
Địa chỉ Đường Thống Nhất
Pháp lý HĐMB
Diện tích 51m2
Giá 1,780
Địa chỉ Phan Bội Châu
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 51,33
Giá 1,6 tỷ
Địa chỉ Đường Thống Nhất
Pháp lý HĐMB
Diện tích 48m2
Giá 1,62 tỷ
Địa chỉ Phạm Hữu Lầu, Dĩ An, Bình Dương
Pháp lý HĐMB
Diện tích 70m2
Giá 1,97 tỷ
Địa chỉ Phan Bội Châu
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 51,33
Giá 1,5ty
Địa chỉ Block B tầng 15
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 34m2
Giá 1,26 tỷ
Địa chỉ Block B tầng 22
Pháp lý HĐMB
Diện tích 70m2
Giá 2,2 tỷ
Địa chỉ Đường Nguyễn Thị Khắp, Tp Dĩ An, Bình Dương
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 80m2
Giá 4,6 tỷ
Địa chỉ Tầng 22
Pháp lý HĐMB
Diện tích 70m2
Giá 2,15 tỷ
Địa chỉ Tầng 17
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 51m2
Giá 1,82 tỷ
Địa chỉ Tầng 9
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 53m2
Giá 1,77 tỷ
Địa chỉ Tầng 10
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 50,40m2
Giá 1,68 tỷ
Địa chỉ Tầng 22
Pháp lý HĐMB
Diện tích 63m2
Giá 5tr
Địa chỉ Tầng 3a
Pháp lý HĐMB
Diện tích 59m2
Giá 5tr
Địa chỉ Quốc lộ 1K
Pháp lý Sổ hồng
Diện tích 51,33
Giá 6,5tr
Địa chỉ Tầng 23
Pháp lý HĐMB
Diện tích 56m2
Giá 4,5 triệu
Địa chỉ Quốc lộ 1K
Pháp lý Sổ Hồng
Diện tích 51
Giá 1ty650
Địa chỉ Tầng 10
Pháp lý Updating...
Diện tích 42m2
Giá 1,6 tỷ
Địa chỉ Mặt tiền đường Thống Nhất
Pháp lý Updating...
Diện tích 51,33
Giá 1,6 tỷ
Địa chỉ Phường Dĩ An, thành phố Dĩ An
Pháp lý Sổ hồng
Diện tích 55,87m2
Giá 1459
Địa chỉ Đường Thống Nhất, Dĩ An, Bình Dương
Pháp lý HĐMB
Diện tích 59 m2
Giá 1,6 tỷ
Địa chỉ Phạm Hữu Lầu, Dĩ An
Pháp lý HĐMB
Diện tích 59
Giá 1,6 tỷ
Địa chỉ Bcons Plaza, Thống Nhất, Dĩ An, Bình Dương
Pháp lý HĐMB
Diện tích 47
Giá 1,62 Tỷ