Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Plaza Tháng 12 Năm 2022

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Plaza Bình Dương sẽ được Đội ngũ Mua Căn Hộ update thường xuyên và liên tục tại đây. Quý khách hàng có thể lưu trang hoặc đăng ký để nhận cập nhật thông tin dự án mới nhất.

Ngoài ra, Đội ngũ Mua Căn Hộ có hỗ trợ ký gửi, mua bán cho thuê các căn hộ thuộc dự án Bcons. Mọi thông tin về tiến độ dự án Bcons Plazapháp lý Bcons Plaza, hỗ trợ hồ sơ hợp đồng cũng như giải đáp thắc mắc sẽ được hỗ trợ 24/7.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BCONS PLAZA NGÀY 12/12/2022

Đội ngũ Mua Căn Hộ cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Plaza tháng 12/2022: dự án đang dần hoàn thiện: cửa, sàn gỗ và kệ bếp, hạ tầng công viên nội khu, hồ bơi; Các công tác hoàn thiện đã đi đến những khâu cuối cùng. Dự án căn hộ Bcons Plaza sẽ bàn giao dự án đến tay Qúy khách hàng từ ngày 26/12/2022.

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons PlazaTháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons PlazaTháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons PlazaTháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons PlazaTháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons PlazaTháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons PlazaTháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons PlazaTháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons PlazaTháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons PlazaTháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons PlazaTháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons PlazaTháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons PlazaTháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons PlazaTháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons PlazaTháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons PlazaTháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons PlazaTháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons PlazaTháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons PlazaTháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons PlazaTháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons PlazaTháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons PlazaTháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons PlazaTháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons PlazaTháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons PlazaTháng 12 Năm 2022

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BCONS PLAZA NGÀY 07/11/2022

Đội ngũ Mua Căn Hộ cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Plaza tháng 11/2022: dự án đang dần hoàn thiện: cửa, sàn gỗ và kệ bếp, hạ tầng công viên nội khu, hồ bơi; Các công tác hoàn thiện đã đi đến những khâu cuối cùng. Dự kiến tháng 12/2022, dự án căn hộ Bcons Plaza sẽ bàn giao dự án đến tay Qúy khách hàng. Chủ đầu tư Bcons đảm bảo tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Plaza luôn đúng.

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Plaza Tháng 11 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Plaza Tháng 11 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Plaza Tháng 11 Năm 2022

Công Viên Thống Nhất Trước Dự Án Bcons Plaza

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Plaza Tháng 11 Năm 2022

Tiện Ích Hồ Bơi Dự Án Bcons Plaza

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Plaza Tháng 11 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Plaza Tháng 11 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Plaza Tháng 11 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Plaza Tháng 11 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Plaza Tháng 11 Năm 2022

Tiến Độ Đường Thống Nhất Dĩ An Bình Dương

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BCONS PLAZA NGÀY 06/10/2022

Đội ngũ Mua Căn Hộ cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Plaza ngày 06/10/2022: dự án đang dần hoàn thiện và trong quá trình bã bột, sơn nước trong và ngoài, cửa, sàn gỗ và kệ bếp. Dự kiến tháng 12/2022, dự án căn hộ Bcons Plaza sẽ bàn giao dự án đến tay Qúy khách hàng. Chủ đầu tư Bcons đảm bảo tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Plaza luôn đúng.

Cùng đội ngũ Mua Căn Hộ cập nhập hình ảnh tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Plaza  ngày 06 tháng 10 năm 2022:

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Plaza Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Plaza Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Plaza Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Plaza Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Plaza Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Plaza Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Plaza Tháng 10 Năm 2022

Toàn Cảnh Dự Án Bcons Plaza Nhìn Từ Trên Cao

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Plaza Tháng 10 Năm 2022

Sân Thượng Dự Án Bcons Plaza

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Plaza Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Plaza Tháng 10 Năm 2022

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BCONS PLAZA NGÀY 12/09/2022

Đội ngũ Mua Căn Hộ cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Plaza ngày 12/09/2022: dự án đang dần hoàn thiện và trong quá trình tháo dỡ. Dự kiến tháng 12/2022, dự án căn hộ Bcons Plaza sẽ bàn giao dự án đến tay Qúy khách hàng. Chủ đầu tư Bcons đảm bảo tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Plaza luôn đúng.

Cùng đội ngũ Mua Căn Hộ cập nhập hình ảnh tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Plaza Tháng 09 năm 2022:

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Plaza Tháng 9 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Plaza Tháng 9 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Plaza Tháng 9 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Plaza Tháng 9 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Plaza Tháng 9 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Plaza Tháng 9 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Plaza Tháng 9 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Plaza Tháng 9 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Plaza Tháng 9 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Plaza Tháng 9 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Plaza Tháng 9 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Plaza Tháng 9 Năm 2022

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BCONS PLAZA NGÀY 02/08/2022

Đội ngũ Mua Căn Hộ cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Plaza ngày 02/08/2022: dự án đang dần hoàn thiện và trong quá trình tháo dỡ. Dự kiến tháng 12/2022, dự án căn hộ Bcons Plaza sẽ bàn giao dự án đến tay Qúy khách hàng. Chủ đầu tư Bcons đảm bảo tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Plaza luôn đúng.

Cùng đội ngũ Mua Căn Hộ cập nhập hình ảnh tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Plaza Tháng 08 năm 2022:

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Plaza tháng 08/2022

View dự án nhìn về phía Dĩ An

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Plaza tháng 08/2022

Hình ảnh tiến độ xây dựng Bcons Plaza ngày 02/08/2022

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Plaza tháng 08/2022

View dự án nhìn về phía Nhà phố liên kế Bcons Plaza

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Plaza tháng 08/2022

View dự án nhìn về phía Hồ Đá Làng Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Plaza tháng 08/2022

View dự án nhìn về phía Đồng Nai

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Plaza tháng 08/2022

Hình ảnh tiến độ xây dựng Bcons Plaza ngày 02/08/2022

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BCONS PLAZA THÁNG 07/2022

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Plaza tháng 07/2022

View dự án nhìn về phía Dĩ An

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Plaza tháng 07/2022

View dự án nhìn về phía Hồ Đá Làng Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Plaza tháng 07/2022

View dự án nhìn về phía TP. Hồ Chí Minh

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Plaza tháng 07/2022

View dự án nhìn về phía Đồng Nai

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Plaza tháng 07/2022

Hình ảnh tiến độ xây dựng Bcons Plaza ngày 15/07/2022

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Plaza tháng 07/2022

Hình ảnh tiến độ xây dựng Bcons Plaza ngày 15/07/2022

Tiến độ xây dựng Bcons Plaza tháng 11 hiện đang được xây dựng đến đâu? Có đảm bảo đúng tiến độ đề ra hay không? Thông tin chi tiết về tiến độ xây dựng dự án sẽ được sàn Bất động sản Mua Căn Hộ cập nhật thường xuyên và liên tục tại danh mục Tiến độ Bcons Plaza. Cùng đội ngũ Mua Căn Hộ tìm hiểu tiến độ xây dựng Bcons Plaza đang ở giai đoạn nào nhé!

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG BCONS PLAZA THÁNG 11/2020

Tiến độ xây dựng Bcons Plaza tháng 11/2020 đang triển khai thi công phần móng và dự kiến tháng 3/2021 sẽ hoàn thiện xong phần móng. Các khách hàng cũng có thể xem hồ sơ pháp lý dự án Bcons Plaza từ Mua Căn Hộ.

Hiện tại công trường thi công đang được đội ngũ xây dựng của Bcons làm việc 3 ca/ngày. Cố gắng đạt mục tiêu hoàn thành phần móng trong tháng 3/2021. Và giữ vững tiến độ xây dựng Bcons Plaza theo kế hoạch đã đề ra.

Ngày 1/12/2022, chủ đầu tư Bcons công bố khai trương khu nhà mẫu căn hộ Bcons Plaza ngay liền kề công trường thi công dự án. Khi tham quan nhà mẫu, khách hàng cũng có thể tham quan tiến độ thi công và xây dựng công trình của Bcons. Và đây sẽ là khu nhà mẫu chung cho các dự án Bcons Bee, Bcons City từ giờ về sau.

Nhà Mẫu Căn Hộ Bcons Plaza Bình Dương

Khai trương nhà mẫu khu căn hộ Bcons tại đường Thống Nhất, thành phố Dĩ An

Dự án căn hộ Bcons Plaza trở thành một trong những dự án nổi bật trong cùng phân khúc căn hộ ở Bình Dương. Cùng đội ngũ Mua Căn Hộ khám phá tiến độ dự án Bcons Plaza đang được triển khai ra sao nhé!

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Plaza Tháng 11

Hình ảnh cổng chính dự án Bcons Plaza 

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Plaza Tháng 11

Hình ảnh công viên phía trước dự án tháng 11/2020

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Plaza Tháng 11

Hình ảnh công viên phía trước dự án tháng 11/2020

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Plaza Tháng 11

Hình ảnh công viên phía trước dự án tháng 11/2022

Chúng tôi có cập nhật thường xuyên và liên tục tiến độ xây dựng Bcons Plaza nhanh và sớm nhất theo từng tháng để khách hàng có thể thuận tiện theo dõi chi tiết. Để có thể nhận thông tin cập nhật tiến đô dự án căn hộ Bcons từ chủ đầu tư. Anh chị có thể đăng ký theo form dưới đây. Đội ngũ Mua Căn Hộ sẽ gửi thông tin cập nhật qua email cũng như zalo để khách hàng có thể theo dõi nhanh nhất.

Bcons Plaza là khu phức hợp căn hộ tọa lạc tại khu đô thị Bcons, đường Thống Nhất, phường Đông Hòa, TP.Dĩ An. Các căn hộ Bcons Plaza nổi bật với vị trí nằm liền kề làng Đại học, thiết kế căn hộ tối ưu 2PN – 2WC với diện tích chỉ từ 47-58m2. Ngoài ra giá bán căn hộ Bcons Plaza đường Thống Nhất này cũng cực kì cạnh tranh với mức giá chỉ từ 1.6 tỷ/căn

CHUYÊN NHẬN MUA BÁN KÝ GỬI – CHO THUÊ – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT CĂN HỘ CHUNG CƯ BCONS DĨ AN

☎ Hotline 24/7: 0938 802 820

(Phone, Viber, Zalo, Whatsapp, Wechat)

    Mua bán / Ký gửi bất động sản

    5/5 - (1 bình chọn)