Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 3 Năm 2023

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala hiện đang được xây dựng đến đâu? Có đảm bảo nhu cầu của khách hàng hay không? Thông tin chi tiết về tiến độ xây dựng dự án sẽ được cập nhật thường xuyên và liên tục tại danh mục Tiến độ Bcons Sala. Cùng Đội Ngũ Mua Căn Hộ tìm hiểu tiến độ dự án căn hộ Bcons Sala tháng 3 năm 2023 đang ở giai đoạn nào nhé!

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BCONS SALA THÁNG 3 NĂM 2023

Đội ngũ Mua Căn Hộ cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Sala tháng 2/2023: dự án vẫn đang quá trình triển khai các hạng mục bên trong căn hộ dự kiến Quý III/2023 này sẽ bàn giao đến khách hàng. Cùng đội ngũ cập nhật tiến độ của dự án nhé.

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 3 Năm 2023

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 3 Năm 2023

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 3 Năm 2023

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 3 Năm 2023

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 3 Năm 2023

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 3 Năm 2023 – Nội Khu

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 3 Năm 2023

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 3 Năm 2023

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 3 Năm 2023

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 3 Năm 2023

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BCONS SALA THÁNG 2 NĂM 2023

Đội ngũ Mua Căn Hộ cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Sala tháng 2/2023: dự án vẫn đang quá trình triển khai các hạng mục bên trong căn hộ dự kiến Quý III/2023 này sẽ bàn giao đến khách hàng. Cùng đội ngũ cập nhật tiến độ của dự án nhé.

Video Flycam Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 2 Năm 2023

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 2 Năm 2023

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 2 Năm 2023

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 2 Năm 2023

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 2 Năm 2023

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 2 Năm 2023

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 2 Năm 2023

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 2 Năm 2023

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 2 Năm 2023

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 2 Năm 2023

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 2 Năm 2023

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 2 Năm 2023

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 2 Năm 2023

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BCONS SALA THÁNG 12 NĂM 2022

 • Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất tháng 12 năm 2022 đã cất nóc.
 • Phần hoàn thiện hiện đã và đang xây dựng đến tầng 25
 • Khách hàng có thể liên hệ chuyên viên tư vấn để xem các thông tin về pháp lý dự án Bcons Sala mới nhất.

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 12 Năm 2022

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BCONS SALA NGÀY 07/11/2022

 • Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất tháng 11 năm 2022 đã cất nóc.
 • Phần hoàn thiện hiện đã và đang xây dựng đến tầng 25
 • Khách hàng có thể liên hệ chuyên viên tư vấn để xem các thông tin về pháp lý dự án Bcons Sala mới nhất.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA – HÌNH ẢNH FLYCAM

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala – Nội Khu

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Nhìn Từ Trên Cao

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Nhìn Từ DT743B

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Tháng 11 Năm 2022

Toàn Cảnh Tiến Độ Dự Án Bcons Sala

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BCONS SALA NGÀY 26/10/2022

 • Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất ngày 15 tháng 10 năm 2022 đang chuẩn bị lên sàn tầng 29, xây dựng hoàn thiện tầng 21,22.
 • Khách hàng có thể liên hệ chuyên viên tư vấn để xem các thông tin về pháp lý dự án Bcons Sala mới nhất.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA – HÌNH ẢNH FLYCAM

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Toàn cảnh Tiến Độ Dự Án Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Dự Án Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Dự Án Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Dự Án Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Dự Án Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Dự Án Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BCONS SALA NGÀY 11/09/2022

 • Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất ngày 11 tháng 09 năm 2022 đang chuẩn bị lên sàn tầng 25, xây dựng hoàn thiện tầng 16,17.
 • Khách hàng có thể liên hệ chuyên viên tư vấn để xem các thông tin về pháp lý dự án Bcons Sala mới nhất.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA – HÌNH ẢNH FLYCAM

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Tháng 9 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 9 Năm 2022

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Tháng 9 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 9 Năm 2022

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Tháng 9 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 9 Năm 2022

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Tháng 9 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 9 Năm 2022

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Tháng 9 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 9 Năm 2022

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BCONS SALA NGÀY 03/08/2022

 • Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất ngày 03 tháng 08 năm 2022 đang chuẩn bị lên sàn tầng 19, xây dựng hoàn thiện tầng 7,8.

HÌNH ẢNH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA – HÌNH ẢNH FLYCAM

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Sala tháng 08/2022

View dự án nhìn về phía khu dân cư – đường DT 743BTiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Sala tháng 08/2022

View dự án nhìn về trung tâm Hành chính Dĩ An – đường DT 743B

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Sala tháng 08/2022

View dự án nhìn về TP. Hồ Chí Minh

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Sala tháng 08/2022

View dự án nhìn về đường DT 743B

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Sala tháng 08/2022

View dự án nhìn về TP. Hồ Chí Minh

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Sala tháng 08/2022

Hình ảnh tiến độ xây dựng Bcons Sala ngày 03/08/2022

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BCONS SALA NGÀY 15/07/2022

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Sala tháng 07/2022

View dự án nhìn về TP. Hồ Chí Minh

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Sala tháng 07/2022

View dự án nhìn về Trung tâm hành chính Dĩ An

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Sala tháng 07/2022

Hình ảnh tiến độ xây dựng Bcons Sala ngày 18/07/2022

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Sala tháng 07/2022

Hình ảnh tiến độ xây dựng Bcons Sala ngày 18/07/2022

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Sala tháng 07/2022

Hình ảnh tiến độ xây dựng Bcons Sala ngày 18/07/2022

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Sala tháng 07/2022

Hình ảnh tiến độ xây dựng Bcons Sala ngày 18/07/2022

Bcons Sala là khu phức hợp căn hộ tọa lạc tại mặt tiền đường Phan Bội Châu, khu phố Đông Tân, TP. Dĩ An, Bình Dương. Các căn hộ Bcons Sala nổi bật với vị trí nằm ngay trung tâm hành chính Dĩ An, thiết kế căn hộ tối ưu 2PN – 2WC với diện tích chỉ từ 51-62m2. Ngoài ra giá bán căn hộ Bcons Sala cũng cực kì cạnh tranh với mức giá chỉ từ 1.5 tỷ/căn

CHUYÊN NHẬN MUA BÁN KÝ GỬI – CHO THUÊ – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT CĂN HỘ CHUNG CƯ BCONS DĨ AN

☎ Hotline 24/7: 0938 802 820

(Phone, Viber, Zalo, Whatsapp, Wechat)

  Điền thông tin để nhận báo giá trong 5'

  Rate this post